Minimalna vrednost porudžbine je 3.000 rsd. Dostava za sve porudžbine je besplatna.

USLOVI POSLOVANJA INTERNET PRODAJE LINDEX distributera

OPŠTI USLOVI

1.1 Informacije o uslovima
1.2 Definicije
1.3 Informacije o internet prodaji
1.4 Pravo intelektualne svojine
1.5 Korišćenje internet stranice
1.6 Obrada ličnih podataka
1.7 Sigurnost i zaštita podataka
1.8 Informacije o proizvodima
1.9 Dostupnost proizvoda i usluge internet prodaje
1.10 Garancija

NARUDŽBINA

2.1 Registracija
2.2 Narudžbina
2.3 Plaćanje
2.4 Cena

ISPORUKA PROIZVODA I POJEDINAČNE USLUGE

3.1 Opšte
3.2 Cena i uslovi isporuke
3.3 Ograničenja kod isporuke
3.4 Ugovaranje isporuke
3.5 Rok isporuke

ZAMENA I VRAĆANJE

4.1 Pravila zamene i vraćanja
4.2 Otkazivanje narudžbine
4.2.1 Postupak otkazivanja narudžbine prilikom onlajn narudžbine
4.2.2 Opšte odredbe oko otkazivanja narudžbine
4.3 Pravila prikupljanja proizvoda
4.4 Vraćanje proizvoda u roku

1. OPŠTI USLOVI
1.1 Informacije o uslovima

Ovaj dokument određuje uslove i odredbe korišćenja internet stranica te uslove kupovine proizvoda i usluga na ovoj internet stranici, uključujući elektronsku trgovinu robom i uslugama koji predstavlja vid daljinske trgovine kao i pružanje usluge informacionog društva (u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“).

Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o trgovini, Zakon o obligacionim odnosima, kao i ostali važeći propisi Republike Srbije.

Prihvatanjem Uslova i odredaba, prihvata se i način vraćanja odnosno zamene i vraćanja proizvoda usvojen i koji važi od strane kompanije Triple Jump d.o.o.: pre LINDEX internet narudžbine, odnosno kupovine i korišćenja usluge informacionog društva, treba pažljivo pročitati Uslove i odredbe, upoznati se s njima i saglasiti.

Ovu internet stranicu uređuje Triple Jump d.o.o. Beograd sa sedištem u ulici Bulevar Milutina Milankovića 7g, Beograd, Novi Beograd, registrovano kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem: 20042907 , PIB: 103899861 (u daljem tekstu: “Lindex distributer”).

Isporuka se vrši isključivo na području Republike Srbije.

Kompanija Triple Jump d.o.o. pruža interaktivnu uslugu na internet stranicama na linku: LINDEX.rs.

Usluga se sastoji od pružanja usluge informacionog društva i upravljanja sadržajem.

Pod pojmom „internet stranice‟ u Uslovima i odredbama, podrazumevaju se sve internet stranice koje se nalaze u okviru linkova LINDEX.rs.
Kompanija Triple Jump d.o.o. zadržava pravo izmene i/ili dopune ovih Uslova i odredaba u bilo kom trenutku. Ipak, kompanija Triple Jump d.o.o. pristupiće izmeni ovih Uslova i odredbi samo kada je to nužno i radi njihovog usklađivanja s propisima Republike Srbije, u slučaju promene internih operativnih zahteva društva Triple Jump d.o.o., kao i u slučajevima zahteva za poboljšanje pružanja usluga te u slučaju zahteva za poboljšanje efikasnosti onlajn narudžbina.

Sve izmene ovih Uslova i odredaba biće objavljene putem internet stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu tih izmena. Sve izmene Uslova i odredaba biće na snazi samo za nove narudžbine primljene posle objavljivanja tih izmena na ovoj internet stranici. Ako kupac ne dostavi kompaniji Triple Jump d.o.o. prigovor na promenu ili ne otkaže ugovorenu narudžbinu, smatraće se da je prihvatio izmenjene Uslove i odredbe. Kupac je dužan da proveri Uslove i odredbe u odgovarajućim poglavljima/odeljcima pre svake narudžbine, jer se promene mogu dogoditi između poseta ili su posledice ažuriranja.

Ovi Uslovi i odredbe propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet stranica od strane Kupaca.
Nakon obavljene registracije na internet stranicama, kupci izjavljuju da su pročitali i razumeli uslove korišćenja, da su s njima upoznati i u potpunosti saglasni s ovde iznesenim Uslovima i odredbama te da pristaju na korišćenje internet stranica u skladu s njima. Pravo korišćenja internet stranica nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Registrovani korisnik lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti šifara (lozinki), na mestima gde one postoje.
Kompanija Triple Jump d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku, ako to smatra potrebnim, ukine, dopuni ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja i/ili Izjavu o poverljivosti podataka. Bilo kakva izmena, dopuna ili ukidanje Uslova i odredaba, tj. uslova korišćenja, stupa na snagu u trenutku njihovog objavljivanja na internet stranicama, osim ako ne bude drugačije određeno.

1.2 Definicije

Registrovani korisnik – registrovani posetilac internet stranica koji ne obavlja kupovinu.
Kupac – kupac proizvoda posetilac je internet stranice LINDEX.rs i lice koje koristi usluge informacionog društva i koje kupi barem jedan proizvod putem onlajn prodavnice i/ili popuni onlajn ili elektronski obrazac Narudžbine. Kupac je lice koje zaključuje pravni posao na tržištu u svrhe koje nisu namenjene obavljanju njegovog zanimanja, poslovne aktivnosti ili preduzetničke delatnosti.

Prodavac – Triple Jump d.o.o. koji posluje kao zvanični distributer kompanije LINDEX kome se šalje onlajn/elektronski obrazac prateći instrukcije i korake koje Prodavac daje za svrhu kupovine proizvoda i usluga.

Narudžbina – LINDEX obrazac koji popunjava Kupac u koji spada i onlajn/elektronski obrazac sledeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e), i/ili usluge koji se prodaju u internet prodavnici, kao što je navedeno u Uslovima i odredbama.

Kupovina: ova transakcija plaćanja izvodi se i upućuje elektronskim putem i to na elektronsku poštu Kupca. Da bi se izbegli nesporazumi, a kao što je i navedeno u Uslovima i odredbama, Kupovina je moguća uz gotovinsko plaćanje debitnim ili kreditnim karticama, pouzećem.

Ugovor – dvostrani ugovorni odnos između Kupca i kompanije Triple Jump d.o.o. u skladu s ovim Uslovima i odredbama koje Kupac ovde izričito prihvata i saglasan je s njima. Ugovor podrazumeva i ugovor ponuđen u elektronskom obliku koji Kupac i pravna lica zaključuju, šalju, primaju, raskidaju, otkazuju, kojem pristupaju i koji prikazuju elektronskim putem uz korišćenje elektronskih sredstava komunikacije. Uslovi i odredbe smatraju se sastavnim delom Ugovora.

Ostali uslovi i definicije važe i primenjuju se na (opšte) uslove poslovanja kompanije Triple Jump d.o.o., ako drugačije nije predviđeno u konkretnom slučaju.

1.3 Informacije o LINDEX internet prodavnici

Na internet stranicama nastojimo osigurati tačnost informacija, uključujući opise naših proizvoda i usluga, kao i ažurnost prilikom promena cena proizvoda, robe i usluga. Nažalost, ponekad može doći do propusta. Nastale poteškoće nastojaćemo da uklonimo u najkraćem mogućem roku.
Ako bi nastale poteškoće uticale na status narudžbine, svakako ćemo Kupca o tome obavestiti bez odlaganja.

1.4 Pravo intelektualne svojine

U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasništvu, odnosno intelektualnoj svojini, sav sadržaj i materijal objavljen na internet stranici LINDEX.rs, u potpunosti je i isključivo vlasništvo kompanije Triple Jump d.o.o. Upotreba sadržaja ove internet stranice bez izričitog pristanka kompanije Triple Jump d.o.o. nije u skladu s propisima odnosno pravima koji regulišu zaštitu intelektualne svojine. Ime, termin, logo, znak LINDEX i odgovarajući grafički prikaz/rešenje su zaštitni znaci kompanije Lindex Sverige AB i podležu odredbama propisa koji regulišu i štite intelektualnu svojinu.

1.5 Korišćenje internet stranice

Kupac i/ili Registrovani korisnik izričito se slaže da će ove internet stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Kompanija Triple Jump d.o.o., niti iko od njenih zaposlenih, agenata, trećih pružalaca usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuje da korišćenje ovih internet stranica neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće biti grešaka; niti garantuje za (i) posledice koje mogu nastati korišćenjem ovih internet stranica, ili (i) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih preko ovih internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu neposrednu (stvarnu štetu), ili posrednu štetu (izmaklu dobit), eventualne ozlede izazvane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi odnosno imovini Kupca/Registrovanog korisnika, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom kompanije Triple Jump d.o.o., odnosno njenih zaposlenih, agenata i/ili trećih pružalaca usluga. Kupac/Registrovani korisnik izričito potvrđuje da kompanija Triple Jump d.o.o. nije odgovorna za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica te da rizik od šteta koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti snosi Kupac/Registrovani korisnik.

Ni u kojem slučaju LINDEX distributer, ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internet stranica, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Kupac/Registrovani korisnik izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupni sadržaj ovih internet stranica.
Kupac/Registrovani korisnik isključivo je i jedino odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući a ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranica LINDEX internet prodaje te sve s tim povezane troškove. LINDEX distributer nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Kupca/Registrovanog korisnika koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih internet stranica.

U svrhu izbegavanja svake sumnje oko odricanja odgovornosti od strane LINDEX distributera, Kupcu/Registrovanom korisniku neće biti uskraćena propisima zagarantovana prava kao ni prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa s kompanijom Triple Jump d.o.o.

1.6 Obrada ličnih podataka

Registrovanjem na internet stranici LINDEX.rs dajem pristanak tj. saglasnost da LINDEX distributer, povezana lica i njeni poslovni partneri, odnosno podizvođači, prikupljaju, obrađuju te međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke: moje lične podatke navedene u pristupnom obrascu, kao i podatke o mojim narudžbinama. Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku mogu u celini povući ovu izjavu o saglasnosti.

LINDEX internet prodaja koristi „kolačiće‟ tokom postupka kupovine kako bi internet prodavnica mogla prepoznati i pamtiti korisnika i tako omogućiti kupovinu.

Sve stranice LINDEX internet prodavnice na kojima se obavlja razmena poverljivih podataka (lozinka, plaćanje putem interneta, itd.) zaštićene su sigurnosnim protokolom SSL (128-bitna zaštita podataka). Zaštitno kodiranje SSL standardna je tehnologija zaštite podataka koja omogućuje sigurnu razmenu podataka između korisnikovog pretraživača i stranica LINDEX internet prodavnice.

1.7 Sigurnost i zaštita ličnih podataka

LINDEX distributer ulaže najveći trud da zaštiti sve lične podatke koji se koriste pri kupovini proizvoda i usluga (npr. zaštita ličnih podataka prilikom slanja promotivnih materijala, prilikom pravljenja narudžbine, kao i prilikom plaćanja karticom).

LINDEX distributer osiguraće korisniku privatnost i zaštitu ličnih podataka, lozinki i svih ostalih podataka na svojoj internet stranici LINDEX.rs u skladu s Uslovima zaštite ličnih podataka koji su dostupni ovde.
Prilikom registracije u LINDEX internet prodavnicu, korisnik treba da napravi lozinku koju mora zadržati samo za sebe i ne sme je deliti s drugim licima. Korisnik je odgovoran za sve radnje i narudžbine izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Korisničko ime i lozinka šifriraju se u LINDEX bazi. Veza između stranice i korisnikovog internet pretraživača osigurana je sertifikatom SSL, dok sigurnost plaćanja osigurava finansijska ustanova u skladu sa svojim protokolima i sertifikatima.

LINDEX distributer ne želi da preko ovih internet stranica prima informacije koje nisu u uskoj vezi s onlajn kupovinom. Bilo kakve informacije ili materijal koji se pošalju LINDEX distributeru obrađivaće se kao nepoverljivi podaci. Slanjem nekih informacija ili materijala LINDEX distributeru, Kupac daje LINDEX distributeru neograničenu i neopozivu saglasnost za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, menjanje, prenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se takođe slaže da LINDEX distributer može slobodno koristiti bilo kakve ideje, koncepcije, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu. LINDEX distributer, međutim, neće objaviti ime Kupca/Registrovanog korisnika ili na drugi način objaviti činjenicu da joj je on poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobije dozvolu Kupca/Registrovanog korisnika za korišćenje njegovog imena; ili (b) prethodno obavesti Kupca/Registrovanog korisnika da će materijali ili druge informacije poslate na određeni deo ovih stranica biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrebljeni zajedno sa imenom kupca; ili (c) bude obavezna da to učini po zakonu. Bilo kakva vrsta komunikacije Kupca/Registrovanog korisnika ne smatra se poverljivom. Ako određene internet stranice dopuštaju objavu komunikacije kojoj će LINDEX distributer pristupati kao poverljivoj, ta činjenica biće navedena na tim stranicama.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranicama, Kupac/Registrovani korisnik daje LINDEX distributeru pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu dozvoljenu svrhu.

Materijali koji su poslati ili dostupni putem internet stranica neće se smatrati tajnim ili poverljivim, niti imaju karakter poslovne tajne. Dostavljanjem materijala putem internet stranica, LINDEX distributer ovlašćen je da ga neograničeno koristiti u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prenos, objavljivanje, emitovanje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade.

1.8 Informacije o proizvodima

Kupovina proizvoda preko internet prodavnice nudi drugačije iskustvo kupovine od prodavnica LINDEX, te je potrebno obratiti pažnju na sledeće pojedinosti:

Boja proizvoda na fotografiji na internet stranicama može se razlikovati od boje u stvarnosti. Ako je proizvod u ponudi i u drugim bojama osim boje prikazanog primerka, informacija o drugim dostupnim bojama nalazi se uz sam proizvod. Fotografije, prikazi i slike isključivo su informativne.
Dimenzije i oblik proizvoda u stvarnosti mogu se razlikovati od onog naznačenog na internet stranicama.
U sadržaju etikete s cenom, odnosno na deklaraciji, nalaze se i osnovne informacije o proizvodu, dok se za bliže podatke Kupac uvek može obratiti LINDEX distributeru.
U LINDEX internet prodavnici će se prodavati artikli sa lagera sledećih prodavnica:
Lindex Big Fashion, Višnjička 84, 11000 Beograd
Lindex Ada Mall, Radnička 9, 11000 Beograd
Proizvodi će biti isporučeni u naručenoj količini ako su na raspolaganju, ali postoji mogućnost da LINDEX distributer ne može isporučiti narudžbinu delimično ili u celosti.
Nisu svi proizvodi i akcije istovremeno dostupni u LINDEX internet prodavnici i prodavnici LINDEX. Uglavnom su cene izražene na internet stranicama iste kao u prodavnicama. No ponekad može biti razlike između cene u LINDEX internet prodavnici i prodavnici LINDEX. Tada za kupce internet prodavnice važeća cena uvek će biti ona koja je objavljena na internet stranicama u trenutku kupovine.
LINDEX distributer pokušaće da u najvećoj mogućoj meri osigura ažurnost informacija na internet stranicama, posebno cene ponuđenih proizvoda i usluga.
LINDEX distributer ne odgovara za eventualne greške nastale u opisu proizvoda, slika i greške nastale prilikom ažuriranja stranica i promena cena.
Ukoliko je reč o grešci koja bitno utiče na Kupčevu odluku o narudžbini, Kupac zadržava pravo da otkaže ili izmeni narudžbinu, a otkazivanje ili izmena moraju se obaviti na za to posebnoj internet stranici u okviru LINDEX.rs odmah po pregledu narudžbine i bez odlaganja.

1.9 Dostupnost proizvoda i usluge internet prodavnice

LINDEX distributer zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, LINDEX distributer Kupcu neisporučenog a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća pun iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene a nisu pružene, bez obzira na razlog za povlačenje proizvoda iz prodaje, odnosno nepružanja usluge. LINDEX distributer takođe zadržava pravo da promeni i pravovremeno obustavi ili prekine pružanje usluge internet prodavnice.

1.10 Garancija

Saobraznost robe (zakonska garancija) i (ugovorna) garancija važe u rokovima određenima važećim propisima Republike Srbije, od datuma preuzimanja robe, te je radi ostvarivanja prava na garanciju potrebno priložiti originalni račun kao dokaz kupovine (račun, fiskalni isečak, slip — ako je roba plaćena karticom, odštampan izvod s tekućeg računa i sl.). Period važenja i trajanja garancije i sve što garancija pokriva u vezi s nekim proizvodom navedeno je uz svaki proizvod. Kupac je dužan da obavesti LINDEX distributera o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 6 meseca od kada je otkrio nedostatak, čim je to prema redovnom toku stvari bilo moguće. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u roku od 2 godine od prelaska rizika na potrošača.

Garancije, procedura reklamacije i povraćaja novca dostupni su ovde.

U slučaju kada je rok trajanja odnosno važenje garancije koje je navedeno uz svaki proizvod duže od onog predviđenog propisima Republike Srbije, primenjivaće se pravo koje je povoljnije za Kupca, odnosno važenje i trajanje garancije koje propisuje LINDEX distributer.

Za rešavanje problema reklamacije proizvoda, LINDEX distributer obaviće pregled proizvoda i odlučiti o ostvarivanju prava iz reklamacije, odnosno garancije. U slučaju da je moguće ostvariti prava iz reklamacije, odnosno garancije, LINDEX distributer će po vlastitom nahođenju i u saradnji s Kupcem odlučiti o prikladnoj zameni. LINDEX distributer će tada popraviti neispravan proizvod ili će ga zameniti drugim istim ili sličnim proizvodom. U slučaju popravke, odnosno zamene drugim istim ili sličnim proizvodom u okviru prava iz garancije, LINDEX distributer će snositi troškove popravke i biće odgovorna za rezervne delove, rad i putne troškove zaposlenih koje LINDEX distributer ovlasti, ali samo ako se proizvod može popraviti. LINDEX distributer postaće vlasnik svih neispravnih delova uklonjenih tokom popravke. Ove garancije ne primjenjuju se na proizvode koji se nepravilno koriste, zloupotrebljavaju, pogrešno koriste, menjaju ili čiste na neodgovarajući način čišćenja ili neodgovorajućim proizvodima za čišćenje. Ove garancije ne pokrivaju mehanička oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem i ne ograničavaju se na: rezove ili ogrebotine, oštećenja izazvana udarcima, nezgodama. Ove garancije ne važe ako su se proizvodi koristili u vlažnom okruženju (isključujući određene proizvode koji su namenjeni za spoljašnju upotrebu). Ove garancije ne pokrivaju posledična ili slučajna oštećenja.

Kako bi reklamacija, odnosno garancija, bila valjana, nužno je pridržavati se posebnih upustava za upotrebu i održavanje za svaki proizvod koji se može pronaći u prodavnicama LINDEX i na LINDEX internet stranici.

2. NARUDŽBINA
2.1 Registracija

Za internet kupovinu potrebno je imati najmanje 18 godina.

Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

2.2 Narudžbina

Proizvodi se naručuju elektronskim putem. Proizvodi se smatraju naručenim onog trenutka kada Kupac završi ceo postupak naručivanja.
Po izradi i potvrdi prijema narudžbine, na dostavljenu imejl adresu Kupac će dobiti potvrdu da je LINDEX distributer primio narudžbinu.
Nakon prijema imejla iz prethodne tačke, narudžbina se više ne može menjati onlajn, već samo obraćanjem Odeljenju za kupce.

Ako naručeni proizvodi nisu dostupni u skladištu, zaposleni LINDEX Kontakt centra pozvaće Kupca u roku od 72 sata po slanju potvrde o prijemu narudžbine, ne računajući vikend.

Za potpunije informacije o Narudžbini i vrstama narudžbina, upućujemo na definiciju i pojam Narudžbina.

U delu oko mogućnosti otkazivanja narudžbine od strane Kupca, upućujemo na: 4.2 Otkazivanje narudžbine.

Ugovor se smatra zaključenim pošto Kupac naruči određene proizvode, odnosno primi putem imejla potvrdu o narudžbini, odnosno elektronsku poruku koja sadrži potvrdu o prijemu ponude.

LINDEX distributer nastojaće da isporuči sve proizvode koje je Kupac naručio, ali zadržava pravo da odbije nalog/narudžbinu u slučajevima više sile ili kada je izvršenje ugovorne obaveze znatno otežano. Ako LINDEX distributer odbije nalog, Kupac će o tome biti obavešten u roku od 72 sata po prijemu potvrde o primanju narudžbine, ne računajući vikend. Ugovor se smatra punovažnim pošto je roba plaćena.
LINDEX distributer nastojaće da osigura dostupnost svih naručenih proizvoda.

2.3 Plaćanje

Plaćanje se obavlja isključivo elektronski ili prilikom preuzimanja robe na željenoj adresi. Mogućnost plaćanja prilikom preuzimanja robe mora prethodno biti odabrana prilikom pravljenja narudžbine.

Za kupovinu u LINDEX internet prodavnici moguće je koristiti plaćanje debitnim ili kreditnim karticama i plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja robe.

Troškove isporuke na teritoriji Republike Srbije snosi LINDEX distributer.

2.4 Cena

Sve cene izražene su u domaćoj valuti — dinar (RSD) i uključuju PDV.
Proizvodi se naplaćuju po cenama koje važe na dan naručivanja i objavljenim na internet stranicama. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude važe isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave. LINDEX distributer nastojaće da cene navedene u narudžbini budu tačne, međutim može doći do greške.

U slučaju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade narudžbine, ili cena na internet stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj ceni proizvoda ili usluge, LINDEX distributer omogućiće Kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu promenjenu cenu.
Postoje i situacije kada Kupac proizvode plaća stranom karticom, stranom valutom; prema propisima i zahtevima poslovnih banaka, Kupac je dužan da prouči i saglasi se — „da izjavu o konverziji‟, čiji je tekst sledeći:

Izjava o konverziji – sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije — dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste tzv. kartičarske organizacije, a koji nama niti poslovnoj banci u Srbiji u trenutku transakcije nije poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost određene — neznatne razlike od originalne cene navedene na zvaničnom sajtu.

3. ISPORUKA PROIZVODA
3.1 Opšte

LINDEX distributer pruža uslugu isporuke samostalno ili takvu uslugu pruža preko svojih podizvođača koje angažuje po ugovoru. LINDEX distributer zadržava pravo da zaključi ugovor s različitim kurirskim i dostavnim službama uz uslov da kvalitet usluge isporuke ostane identičan i odgovara LINDEX standardima.

Nakon prijema potvrde o sprovedenoj narudžbini, LINDEX distributer će Kupcu imejlom poslati potvrdu o isporuci naručene robe te će ga obavestiti u kojem će mu terminu narudžbina biti isporučena.

LINDEX distributer zadržava pravo da promeni ugovoreni termin isporuke usled okolnosti koje su naknadno nastupile ili iz razloga koji su izvan kontrole LINDEX distributer, te će u dogovoru s Kupcem predložiti nov termin isporuke.
Usluga isporuke ne vrši se nedeljom i praznicima, kao ni ostalim neradnim danima.
Proizvodi predviđeni za isporuku biće isporučeni na adresu navedenu prilikom prijema narudžbine usluge.
Isporuka se vrši na području Republike Srbije s poštanskim brojevima od 11000 do 37999.
Isporuka se vrši na adresu navedenu u narudžbini. Naručena roba biće sortirana/složena tako da se u prevozu ne može oštetiti.

Odgovornosti Kupca su sledeće:

Potrebno je obezbediti da punoletna osoba bude prisutna prilikom preuzimanja proizvoda na adresi isporuke navedenoj u narudžbini.
Prilikom isporuke, Kupac je obavezan da proveri u kakvom je stanju pakovanje te da li je isporučen tačan broj pakovanja. Po izvršenoj isporuci, Kupac je obavezan da potpiše potvrdu o preuzimanju (dostavnicu) kojom se potvrđuje:

(1) da je narudžbina isporučena,
(2) broj isporučenih pakovanja i
(3) da su proizvodi isporučeni bez vidljivih oštećenja pakovanja, kao i da li je zadovoljan primljenom uslugom.

Ako Kupac odbije da potpiše potvrdu o preuzimanju (dostavnicu) , smatraće se odbijenom.

Ako se isporuka ne može izvršiti u slučaju da na adresi za isporuku nema nikoga (punoletnog) za preuzimanje proizvoda, proizvodi se ne ostavljaju na toj adresi, već će dostavna∕kurirska služba ponovno pokušati isporuku. Ako Kupac u dva pokušaja ne preuzme proizvode, smatra se da je odustao od preuzimanja.

Ako iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan u ugovorenom terminu na adresi isporuke ili na telefonskom broju koji je ostavio, LINDEX distributer ne preuzima odgovornost za neispunjenje ugovorenog/usaglašenog termina isporuke.

Kako bi se potvrdio termin isporuke, kurir/isporučilac telefonski će kontaktirati s kupcem najmanje 30 minuta pre planiranog trenutka isporuke.

Ako isporuka narudžbine roba ne uspe iz prvog pokušaja, a nakon dodatne telefonske potvrde 30 minuta pre predviđene isporuke za područje grada Beograda, odnosno 30 min za ostala područja širom Republike Srbije, dostavna služba pokušaće još jednom da izvrši isporuku, u terminu koji odgovara kurirskoj/dostavnoj službi. Ako ni naknadna isporuka ne uspe, proizvodi će se vratiti u prodavnicu LINDEX, a narudžbina Kupca biće otkazana.

Tada Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode. U tom slučaju, Kupac snosi troškove vraćanja proizvoda u internet prodavnicu LINDEX.

Za vraćanje proizvoda Kupac je dužan da kontaktira s LINDEX Odeljenjem za kupce imejlom, kontakt obrascem ili pozivom na broj telefona (011) 30 29 099 od 9 do 17 sati svakog radnog dana sem subote i nedelje. Pošto se obrati LINDEX Kontakt centru, Kupac mora popuniti zahtev za vraćanje prema uputstvu Kontakt centra.

3.2 Naknada i uslovi isporuke

Kupcu je predočeno da uslugu isporuke snosi LINDEX distributer za svaku kupovinu obavljenu preko LINDEX internet prodavnice. Roba je osigurana od gubitka i oštećenja prilikom isporuke.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja narudžbine odmah proveri broj pakovanja i ustanovi eventualna oštećenja.
Ako se ustanovi da neki proizvodi nedostaju ili su oštećeni u trenutku preuzimanja, to se mora naznačiti na potvrdi o prijemu (dostavnici) kurirske/dostavne službe.

Proizvodi koji nedostaju, naknadno će biti isporučeni bez naknade u najkraćem mogućem roku; isto važi i ako se Kupcu isporuči oštećen proizvod.
Ako Kupac naknadno uoči kakve nepravilnosti i oštećenja, dužan je obavestiti LINDEX distributera u roku od 14 dana od prijema pošiljke, a u svakom slučaju u skladu s rokovima predviđenim važećim propisima Republike Srbije, o bilo kakvim oštećenjima ili nepravilnostima.
Ako Kupac, pošto je roba poslata, u očekivanom roku ne primi robu ili obaveštenje o isporuci, ima pravo da o tome obavesti LINDEX distributera kako bi se preduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala nova pošiljka.

3.3 Ograničenja isporuke

Ako zbog nepotpunih informacija o adresi za prijem isporuke ili ometanom pristupu, usluga isporuke ne bude moguća ili je otežana, ista će se obustaviti, a proizvodi se vraćaju u prodavnicu LINDEX o čemu će Kupac biti obavešten.
Isporuka se može obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući sledeće a ne ograničavajući se na to: prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice zbog vremenskih nepogoda, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju LINDEX distributer će uložiti sav trud da pravovremeno kontaktira s kupcem i ugovori drugi termin isporuke.

Proizvodi će biti pakovani tako da se rukovanjem ne mogu oštetiti. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna oštećenja i nedostatke te da ih navede na potvrdi o preuzimanju (dostavnici) . Roba je osigurana od gubitka i oštećenja prilikom isporuke. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja robe potpiše dostavnicu koju isporučilac zadržava kao dokaz o prijemu, odnosno preuzimanju.

3.4 Ugovaranje isporuke

Kupac je isključivo odgovoran da obezbedi mogućnost prihvatanja isporuke na adresi isporuke i, ako nije mogućnosti da lično primi isporuke, mora obezbediti prisustnost punoletne osobe na adresi isporuke. Isporučioci/kuriri neće isporučiti i ostaviti proizvode za koje nisu potpisane potvrde o preuzimanju (dostavnice).

Kupac je dužan da u što kraćem roku obavesti LINDEX distributera o bilo kakvim mogućim poteškoćama u preuzimanju proizvoda. LINDEX distributer neće snositi odgovornost za bilo kakva kašnjenja koja su rezultat propusta Kupca.

Proizvodi koji nedostaju biće ponovo naručeni i naknadno isporučeni bez naknade. Oštećeni ili pogrešno isporučeni proizvodi biće vraćeni u prodavnicu LINDEX te će se isto tako naknadno isporučiti bez naknade.

Kada se roba isporuči Kupcu ili osobi koja je primila robu, Kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna oštećenja, gubitke ili uništenja proizvoda.

Ako Kupac odbije da potpiše potvrdu o preuzimanju pošiljke, isporuka će se smatrati odbijenom i biće tako zabeležena.

3.5 Rok isporuke

Okvirni rok isporuke je do 7 radnih dana od prijema narudžbine kupca, u zavisnosti od stanja zaliha i adrese za isporuku. Rok počinje da teče po prijemu potvrde o primljenoj narudžbini.

Vikendi, praznici i ostali neradni dani ne računaju se u rok isporuke.

4. ZAMENA I VRAĆANJE
4.1 Pravila zamene i vraćanja

Uslovi i odredbe iz odeljka Zamena i vraćanja odnose se na sve proizvode kupljene putem LINDEX internet prodavnice. Svako vraćanje može se obaviti isporukom proizvoda u prodavnicu LINDEX Beograd, gde se obavlja zamena ili vraćanje.

Ako se Kupac predomisli i odluči da vrati ispravan i nekorišćen proizvod, Kupac je obavezan da se obrati LINDEX Odeljenju za kupce radi organizovanja prikupljanja tih proizvoda.

Kupac je saglasan da vrati nekorišćene proizvode u izvornom stanju i, ako je moguće, u pripadajućoj ambalaži. Ako Kupac vraća proizvode zato što se predomislio, troškove vraćanja proizvoda robe snosi sam.

Ako uslovi za vraćanje proizvoda nisu ispunjeni, LINDEX distributer ima pravo da odbije povraćaj novca ili da ponudi zamenu ili LINDEX poklon/vaučer/vrednosnu karticu.

LINDEX distributer snosi troškove prevoza vraćenih proizvoda isključivo ako je proizvod neispravan ili oštećen ili je isporučen proizvod koji Kupac nije naveo u narudžbini.

LINDEX proizvod kupljen putem LINDEX internet prodavnice može se vratiti u roku od 14 dana od kupovine bez objašnjenja, uz originalni račun, a Kupac može dobiti novac natrag ako je proizvod nekorišćen i u originalnom pakovanju.

Pravilima vraćanja kupljenih LINDEX proizvoda omogućujemo kupcima da, uz originalni račun i originalno pakovanje, vrate proizvod bez dodatnog objašnjenja uz povraćaj punog iznosa, ako im kupljeni proizvod iz bilo kog razloga ne odgovara.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, LINDEX distributer je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Ako je proizvod plaćen oročenim načinima plaćanja (npr. na rate), LINDEX distributer zadržava pravo na umanjenje ukupnog iznosa za dodatne troškove nastale zbog odabira načina plaćanja na rate.

4.2 Otkazivanje narudžbine
4.2.1 Postupak otkazivanja narudžbine prilikom onlajn naručivanja

Prilikom uspešno napravljene onlajn narudžbine, Kupac dobija tzv. imejl potvrde (tj. potvrdu o uspešnoj narudžbini poslatu imejlom), koji između ostalog sadrži link preko kojeg Kupac može da prati status narudžbine.
Otkazivanje narudžbine vrši se kontaktiranjem LINDEX kontakt centra putem elektronske pošte support@lindex.rs
LINDEX Kontakt centar obrađuje zahtev za otkazivanje narudžbine prilikom onlajn naručivanja i o ishodu obaveštava Kupca elektronski na dostavljenu imejl adresu Kupca.

Kupac je obavešten da je moguće otkazivanje narudžbine prilikom onlajn naručivanja.

4.2.2 Opšte oko otkazivanja narudžbine

Kupac ima pravo da otkaže narudžbinu isporuke u bilo kojem trenutku, pozivom na broj telefona LINDEX Kontakt centra 011 30 29 099 ili 064 88 24 173  od 09 do 16 sati svakog radnog dana sem subote i nedelje.

Ako je narudžbina usluge otkazana pre nego što su proizvodi napustili prodavnicu LINDEX, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa za proizvode i isporuku.

Ako se narudžbina otkaže pošto proizvodi napuste prodavnicu LINDEX, Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode, ali u tom slučaju Kupac sam snosi troškove vraćanja proizvoda u prodavnicu LINDEX. Za bliža obaveštenja o ovim uslovima, vidi i prethodne sekcije Uslova i odredaba.

Po otkazivanju isporuke telefonskim pozivom Kontakt centra LINDEX, Kupac će dobiti potvrdu o otkazivanju usluge na svoju imejl adresu.

4.3 Pravila prikupljanja proizvoda

Proizvodi se prikupljaju po narudžbini, pa će roba biti isporučena na adresu isporuke Kupca navedenu prilikom pravljenja narudžbine. Kupac se slaže sa sledećim:

Prihvatam odgovornost za tačnost podataka i adrese isporuke.
Prihvatam da predam dostavnoj/kurirskoj službi sve proizvode za koje želim da ostvarim povraćaj novčanih sredstava i koje sam naveo/la kao višak, neželjene ili pogrešne.
Proizvode ću nastojati da vratim u originalnom pakovanju, neotvorene i nekorišćene. U slučaju odstupanja od originalnog pakovanja proizvoda, prihvatam pravila zamene LINDEX distributera i vraćanja proizvoda za otvorene proizvode.
Obrazac za vraćanje proizvoda mora potpisati Kupac, koji vraća proizvode, i isporučilac/kurir, koji će proizvode proveriti i preuzeti te vratiti u prodavnicu LINDEX.
Ako nisam u mogućnosti da lično prisustvujem isporuci, imenovaću drugu punoletnu osobu koja će to učiniti u moje ime i koja će se potpisati na obrazac vraćanja robe koji se predaje dostavljaču.

4.4 Vraćanje proizvoda u roku

Pored prava definisanih ovim Uslovima i odredbama, prema pravilima navedenim u Direktivi EU, ali i važećim propisima u Srbiji, Kupac ima pravo da otkaže i vrati narudžbinu u roku od 14 dana, iz bilo kojeg razloga i bez obrazloženja. Ovo pravo Kupac može ostvariti popunjavanjem Obrasca za odustanak od ugovora koji će mu Prodavac dostaviti zajedno sa robom i fakturom prilikom isporuke. Popunjen Obrazac, zajedno sa robom od koje je odustao, Kupac treba da pošalje na adresu Bulevar Milutina Milankovića 7g 11070 Beograd, Triple Jump – Služba za potrošače. Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti i ovde.

U slučaju reklamacije, Kupac je dužan da uputi reklamaciju LINDEX distributeru na jedan od sledećih načina:
– imejlom koristeći elektronski obrazac na službenoj internet stranici LINDEX distributera
– slanjem popunjenog obrasca za vraćanje narudžbine internet prodavnice na adresu LINDEX distributera.

Kupcu će se odgovoriti u zakonskom roku, kao i u u skladu s važećim pravilima LINDEX distributera.
Odgovornost za materijalne nedostatke rešavaće se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obligacionim odnosima te ostalim važećim propisima Republike Srbije.

lindex zajedno

Napravi razliku za
buduće generacije

lindex footer

Zajedno u velike poduhvate
Želis da se pridružiš našem timu?

KUPUJTE SIGURNO

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih ili skrivenih troškova.